Dahlbergs Bilskola är en väletablerad bilskola grundad 1928. Vi är kvalitetscertifierad bilskola som alltid gör vårt bästa för att göra dig nöjd. Vi erbjuder gedigen utbildning – självklart till bra pris. I utbudet finns bland annat handledarutbildning, intensivkurs B-körkort. Självklart bokar vi som bilskola riskettan, risktvåan, teori och uppkörning. Målet är tydligt: Vi utbildar trygga förare.

Vägen till körkort 

Innehåller flera moment och obligatoriska delar. För att lyckas krävs en god planering och noggranna förberedelser där teori och praktik. Se filmen som visar steg för steg hur du planerar för att ta körkort för personbil behörighet B och vad du behöver kunna för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare.  Mer information på http://www.trafikverket.se/korkort 

Nedan kan du läsa dom 7 stegen du behöver för att ta B-körkort. Nedan hittar du all information du behöver

01

ANSÖK OM

KÖRKORTSTILLSTÅND

Körkortstillståndet är ett bevis som vittnar om att du får övningsköra. Det krävs för samtliga behörigheter utom för moped Klass II och B96 (utökat B). Körkortstillståndet måste vara godkänt till din första körlektion. Det räcker inte med att bara ha skickat in ansökan. Handläggningstiderna varierar

beroende på bl.a. årstid samt dina svar på hälsodeklarationen. Vid medicinering eller sjukdom kan handläggningstiden påverkas, likaväl som om det finns någon brottshistorik. Ansökningar behandlas ej förrän kompletterande intyg/dokument samt betalning inkommit till Transportstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt.

02

 SKRIV IN DIG

PÅ BILSKOLAN!

Ring, mejla eller kom förbi bilskolan så hjälper vi till med information och bokning. När du kör första lektionen får du utförlig presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare. Vi försöker i den mån det går att så snabbt som möjligt “slutplanera” dig och boka prov. Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras utefter din utveckling.

03

LÄS TEORI!

Genom att studera teori parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen. Teoridelen består av studiematerial och vår digitala utbildningsplattform Elevencentralen Premium. Vi tillhandahåller även studiematerial på flera språk.

04

ÖVNINGSKÖR!

Det bästa sättet att lära sig köra bil korrekt är med en utbildad trafikskolelärare. Alla våra lärare har stor erfarenhet, engagemang och kan hjälpa till med en effektiv planering för din körkortsutbildning. 

Utbildningen omfattar 16 inlärningsmoment. Antalet lektioner per steg varierar.

 Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. Du som elev bör alltid börja med en startlektion, för att vi tillsammans ska se vilken nivå, tid och kostnad som kommer att krävas. På detta vis kan vi säkerställa att körkortsutbildningen blir anpassad efter varje elevs kunskap, förutsättningar och budget. För mer utförlig information om de moment som den praktiska utbildningen omfattar se Moment.

05

GÅ DEN TVÅDELADE RISKUTBILDNINGEN!

Riskutbildningen består av två delar.

Del 1 Riskettan omfattar bl.a. trötthet, droger och alkohol.
Del 2 Risktvåan omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden som t.ex. halt väglag, varpå den även kallas “halkan”.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken.

Riskutbildningen måste vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.

Riskutbildningen är giltig i 5 år.

06

GENOMFÖR UTBILDNINGSKONTROLLEN PÅ TRAFIKSKOLAN!

 

När du är i slutfasen av din utbildning i såväl teoretiska som praktiska delen, så bokar vi in din utbildningskontroll. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av själva utbildningen där dina kunskaper kontrolleras. Efter utbildningskontrollen utvärderar vi dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov.

07

GÖR KUNSKAPSPROV OCH KÖRPROV!

Körkortsprovet är att betrakta som ett prov bestående av två delar; teoriprov och körprov. Bägge proven bokas samtidigt men vid olika tillfällen. Både teori- och körprov måste vara godkända för att du ska få ditt körkort.