AFFÄRSIDÉ

”Att göra körkortet tillgängligt för alla”

 

VISION

”Att år 2020 vara Sveriges största leverantör av körkortsutbildningar”

 

KVALITETSPOLICY

• Vi är konkurrenskraftiga och våra körkortsutbildningar håller en hög och jämn kvalitet.

• Vi har nöjda elever innan, under och efter utbildningstiden.

• Vår personal är engagerad, kompetent och motiverad och strävar efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

• Våra fordon, körbanor och lokaler håller högsta kvalitet.

• Vi följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och rekommendationer samt har de tillstånd som krävs för vår verksamhet

MILJÖPOLICY

• Vi utbildar körelever så att de har förståelse för fordonet och körteknikens påverkan på både den lokala och globala miljön.

• Vi strävar efter att minska förorening, avfall och användning av naturresurser.

• Vi tillämpar och följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter.