Dahlbergs Bilskola är en väletablerad bilskola grundad 1928.  Vi erbjuder gedigen utbildning – självklart till bra pris. I utbudet finns bland annat handledarutbildning, intensivutbildning för B-körkort, och BE-körkort. Självklart bokar vi som bilskola riskettan, risktvåan, teori och uppkörning. Målet är tydligt: Vi utbildar trygga förare.

Dahlbergs bilskola AB dataskyddspolicy

 

 

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen). STR Service AB är i vissa fall personuppgiftsansvarig för vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter på Dahlbergs Bilskola AB

Dahlbergs Bilskola AB är ägare för dahlbergsbilskola.se

Vi lägger stor vikt vid att skydda och respektera din integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi använder och skyddar din personliga information samt göra dig medveten om vilka rättigheter du som kund har avseende din personliga information.

Din personliga information – vilken är den?

Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av (enligt) General Data Protection Regulation, GDPR.

Hur bearbetar vi din personliga information?

Vi på Dahlbergs jobbar ständigt med att följa lagen om GDPR genom att; hålla dina personuppgifter uppdaterade, inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk.

Vilka kategorier av personlig information samlar Dahlbergs in?

Vi samlar in organisationsnummer/personnummer, adress, namn, telefonnummer och e-postadress.

Varför behöver Dahlbergs samla in och lagra dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan skriva avtal, skicka fakturor, ge support och leverera de tjänster vi skapar. Den information vi använder samt lagrar är endast den som är nödvändig för detta ändamål.

Vilken rättslig grund har Dahlbergs för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi på dahlbergsbilskola.se får behandla dina personuppgifter för att uppfylla ditt kontrakt, genom att du gett oss tillstånd att göra det och/eller för att följa lokala samt EU-lagar.

Dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du gett oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som dahlbergsbilskola.se. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla tjänsten kommer de att skicka data i enlighet med dahlbergsbilskola.se säkerhetsförfaranden.

Vi på Dahlbergs säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Samlad eller anonym data med personlig information som blivit borttagen

Vi på Dahlbergs kan från tid till annan ge tredje part data som har aggregerats och/eller anonymiserats. Det innebär att din personliga information som kan användas för att identifiera dig har tagits bort från uppgifterna (t.ex. men inte begränsat till: personnummer, e-post, telefon).

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för en period av minst 5 år för att följa svenska regler (SFSA).

Via systemet SIZ.SE så kan ni avregistrera er och då kan ingen admin längre se eller skicka till adressen som är avregistrerad. Systemet har ett NIX-register som ej går att komma åt men sparar endast e-mail för att skydda er från att få några utskick.

Dina rättigheter personuppgifter

Om du inte omfattas av ett undantag enligt GDPR har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

”Rätten att begära att Dahlbergs korrigerar personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller föråldrat;

”Rätten att begära att dina personuppgifter raderas där det inte längre är nödvändigt för Dahlbergs (med förbehåll för villkor, banklagar och praxis, din data arkiveras och all identifierbar information tas bort);

”Rätten att begära att Dahlbergs ger dig en kopia av dina personuppgifter där det är möjligt, med syfte att sända den data direkt till en annan datakontrollant;

”Rätten, där det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära att en begränsning läggs på ytterligare behandling;

”Rätten att återkalla samtycke, om vi inte har rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter;

”Rätten att lämna in ett klagomål till Data Inspektionen.

Ytterligare bearbetning

Om vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål, som inte omfattas av detta sekretessmeddelande, kommer vi att meddela dig på nytt. Det meddelandet kommer att förklara denna nya användning innan behandlingen påbörjas. Relevanta ändamål och behandlingsförhållanden kommer även att anges. Vi kommer att efterfråga ditt samtycke innan den nya behandlingen.

Klagomål

Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av Dahlbergs eller hur dina uttryckta synpunkter har hanterats, har du rätt att lämna in ett klagomål till Dahlbergs Dataskyddsansvarig på abuse@dahlbergsbilskola.se eller till Data Inspektionen.

1) Länk till https://dahlbergsbilskola.se/personbilskorkort-old/moment/ men OBS!! Det finns ett par fel i texten som måste korrigeras

2) Det finns en svårdödad myt och det är att ”man ska ta körkort för manuellt växlad bil, annars…”

  • –  kan man inte få jobb
  • –  kan man inte hyra bil utomlands

Som svar på det säger vi så här: Det kommer allt hårdare och hårdare miljökrav på bilindustrin, företag med firmabilar samt biluthyrningsfirmor. El- och hybridbilar har formligen exploderat på marknaden och det känns inte längre som att det är något problem att ha ett körkort med villkor 78 (att man endast får köra automatväxlade bilar) när man söker jobb eller åker utomanlands i samma utsträckning idag som det en gång var.

Vad är skillnaden mellan automatväxlade bilar och manuellt växlade bilar utbildningsmässigt?

I grund och botten är utbildningen densamma, dock försvinner den grundläggande övningen med växlingen. Detta gör att utbildningen för automaväxlade bilar kan upplevas som enklare och i sin tur leda till ett billigare körkort eftersom en grundläggande övning bortfaller.

Teoretiskt skall du som tar körkort för automatväxlad bil ha kännedom om hur växellåda och koppling fungerar. Varför ska du ha det? Jo, för att om du vill ta körkort för manuellt växlad bil efter att du tagit körkort för automatväxlad bil, så behöver du endast göra ett nytt körprov. Inga riskutbildningar eller teoriprov behövs.

Om du är osäker på om du ska ta körkort för automatväxlad eller manuellt växlad bil är vår rekommendation är: ställ dig själv frågan – vem är jag och vad ska jag ha körkortet till?

 

Fler frågor?

Vi är måna om att vara helt och hållet transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller klagomål när det gäller hur vi behandlar, eller kan komma att behandla, personuppgifter som gäller dig.

Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Dahlbergs Bilskola AB
Personuppgiftsansvarig
Roslagsgatan 4
113 55 Stockholm

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss